دستگاه الک و سرند مداوم خاک، پشت‌تراکتوری جهت الک و غربال پیوسته‌ی خاک

دستگاه الک و سرند مداوم خاک، پشت‌تراکتوری جهت الک و غربال پیوسته‌ی خاک

دستگاه غربال مداوم خاک، ویبراتور و سرند صنعتی خاک پشت‌تراکتوری جهت غربال مداوم خاک بدون وقفه

ظرفیت دستگاه:
متغیر بر حسب سفارش
مدت زمان تحویل:
حدودا یکماه

Write a Reply or Comment